Namaz Kılmak

Namaz Kılmak

Namaz kılmak, Namaz, Müslümanlar için İslam dininin direği olarak kabul edilir. Namazın İslam dinimizde önemi çok büyüktür. İnsanların yaratılışı Allah'a itaat ve kulluk etmektir. Kulluk etmenin en güzel ve en faziletli şekli ise namazla yapılır. Namaz insanın imanını koruyan ve imanını kuvvetlendiren en önemli ibadettir. İslam' ın temeli olan şartlar arsında Allah-ü Tealla ve Peygamber Efendimize itaat, Kelimeyi şehadetten getirmekten sonra en önemli olan ibadetlerden biridir. Şuana kadar Allah-ü Teala'nın peygamber olarak gönderdiği bütün zatlar ümmetlerine namazı en önemli ve en faziletli ibadet olarak bildirmiş ve namazı Allah-ü Teala'nın emirlerine uygun bir şekilde kılmalarını bildirmiştir. Ergen ve aklı yerinde olan erkek ve kadın her Müslümanın diğer vazifeleriyle beraber 5 vakit namazı da yerine getirmesi şarttır. Namaz 5 vakit olarak bilinir ve günde 5 defa Müslümanları Allah-ü Teala'nın huzuruna çıkarır. Kul ile Hz. Allah arasında 9 perde vardır. Kul namaza niyet ettiği an kul ile Hz. Allah'ın arasında sadece 1 perde kalır. Namaz o derece önemli bir ibadettir. Namaz kul ile Allah arasındaki bağı kuvvetlendirir ve kul ile Hz. Allah arasına manevi bir bağ kurar.

Namazın Farzları: Namazın farzı olarak bilinen şartlar 12'dır. Bunlar 2 kısma ayrılır. 6'sı namazın dışında, 6'sıda namazın içindeki farzlardır. Namazın dışındaki farzları ''Şart'' olarak isimlendirilir. Namazın içindeki farzları ise ''Rükün'' olarak isimlendirilir.

Namazın Şartları: 1. şartı Hadesten Taharet, 2. şartı Necasetten Taharet, 3. şartı Setr-i Avret, 4. şartı İstikbal-i Kıble, 5. şartı Vakit ve 6. şartı Niyet olarak 6 madde olarak ayrılmıştır.

Namazın Rükünleri: 1. şartı İftitah Tekbiri, 2. şartı Kıyam, 3. şartı kıraat, 4. şartı Rüku, 5. şartı Secde, 6. şartı Ka'de-i Ahire olarak 6 madde olarak ayrılmıştır.

Namaz Kılmanın Dinimizdeki Önemi:

Kişi namaz kılarken Hz. Allah'ın büyüklüğünü ve kendisinin de onun karşısında küçüklüğünü düşünerek kılmalıdır. Her gün 5 vakit namaz kılarak Hz. Allah'ın huzuruna çıkan bir Müslümanın kalbi ihlaslı olur ve kötülüklerden uzak olup iyiliklere meyil eder. Namaz kılan kişinin kalbi nurla dolar ve bu nur yüzüne de yansır. Cemaatle namaz kılmak insanların aralarındaki bağı kuvvetlendirip onların birbirleriyle eşit olduğunu onlara bir kez daha hatırlatır ve birbirlerine sevgi beslemelerini sağlar. Namaz kılmak Adem Aleyhisselam'ın zamanından beri var olup Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) zamanında açık bir şekilde beyan olunup Ümmeti Muhammed'e farz kılınmıştır. Peygamber Efendimiz, ''başsın insan olmadığı gibi namazsız da din olmaz'' buyurmuşlardır. bu sözden anlaşıldığı üzere dinimizin başı namaz kılmaktır. Namaz kılmak Kur'an-ı Kerimde yüzden fazla Ayet-i Kerime ile sabittir. Namaz bize Miraç olayında emir olunmuştur. Hiç aksatmadan 5 vakit namaz kılan Müslümana Cennetten köşkler inşa ettireceğini Hz. Allah bazı ayetlerinde bildirmiştir. Kabirde kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde '' Sizden birisinin evi önünden bir nehir aksa ve o kişi o nehirde günde 5 defa yıkansa üzerindeki kirlerden arındığı gibi, günde 5 vakit namaz kıldığında da küçük günahları af olunur'' buyurmuşlardır. Namaz dinin direği müminin miracıdır.

Namaz Kılmayanlar:

Namaz kılmayanlar tembelliklerinden ve umursamamalarından dolayı kılmazlar ama bilmezler ki günahkar oluyorlar. Namaz kılmayarak Allah'ın emrine itaatsizlik edip onun huzuruna dikilemiyorlar. Şeytan her zaman onlarla uğraşıp vesvese verir ve hiç bir zaman Allah'ın huzuruna çıkamazlar. İnsanın ensesinde 3 düğüm olur eğer insan yatağından kalkıp abdest almaya giderse 1 tanesi çözülür. Eğer abdest alıp seccadesini sererse 2. düğüm çözülür. Eğer namaz için durup niyet ederse 3. düğüm çözülür ve şeytanı yenmiş olur. ama bu dünyada namaz kılmayan insanlar Hz. Allah onlara ''Ey kulum! sizler dünyada benim emrime uyup namaz kılmak yerine şeytana uyup bana itaatsizlik ettiniz alın size cezanız'' deyip onları kızgın saç üzerinde namaz kılacaklar ve her secdeye gittiklerinde derileri yapışacak ve soyulacak her secdeden kalktıklarında ise derileri yeniden yenilenecek bu bütün namazları kılana kadar böyle devam edecek ama namaz kılmayanlar tabi ki bunu biliyorlar ve bunu bile bile kılmıyorlar..

Namaz Kılmayanın Dünyada Göreceği Cezalar:

Sabah namazını kılmayan kişinin yüzünde nur, öğle namazını kılmayan kişinin rızkında bereket, ikindi namazını kılmaya kişinin vücudunda kuvveti kalmaz, akşam namazını kılmayan kişi evladından hayır görmez, yatsı namazını kılmayan kişi ise uykusunda rahat edemez. Hiç birini kılmayan ise ömrü kısalır.

Namaz Kılmayanın Ahirette Göreceği Cezalar:

Ölürken sus ve aç olarak ölür. Ne kadar su içerse içsin susuzluğunu gideremez. Kabri daralır ve kaburga kemikleri birbirlerine geçer. ölümü ansızın olur ve tövbe edecek zamanı bile olamaz. Münker ve Nekir adlı meleklerin suallerine cevap vermeye gücü olmaz. kabrinden yüzü simsiyah olarak kalkar ve cennete giremez girse bile anlında siyah bir leke olur.

Son Güncelleme : 05.12.2018 01:09:29
Namaz Kılmak ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Namaz Kılmak Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Namaz Kılmak"
Merhaba Namazın farzı olarak bilinen şartlar 12dır. Bunlar 2 kısma ayrılır. 6sı namazın dışında, 6sıda namazın içindeki farzlardır. Namazın dışındaki farzları Şart olarak isimlendirilir. Namazın içindeki farzları ise Rükün olarak isimlendirilir. Namazın Şartları ve Rükünleri nelerdir? Bu konu hakkında detaylı bilgiye ihtiyacım var.
Talya . 07.09.2018 11:24:47
CEVAP YAZ
Şahadet Getirmek
Şahadet Getirmek
Şahadet getirmek, İslamın beş şartının birincisidir. İslamın ilk şartı olduğu için, dolayısı ile İslamın kapısını açan anahtar gibidir. Kelime i Şahadet, Allah'ın (C.C) varlığını ve birliğini,Hazreti Muhammed (s.a.v) peygamberi olduğuna, kalben inand...
Oruç Tutmak
Oruç Tutmak
Oruç Tutmak: İslam, Resul Ekrem Efendimizin tebliğ buyurduğu şeyleri dil ile ikrar, kalp ile tasdik ederek Cenab-ı Hakka itaat etmektir.İslam'ın şartı beştir. İslam dini 5 esas üzerine kurulmuştur.Namaz KılmakZekat VermekOruç TutmakHacca gitmekKelim...
Zekat Vermek
Zekat Vermek
Zekat vermek İslam'ın beş farzından biridir. Malı olan kişiler için geçerli bir ibadet olup hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Zekat, malın bir kısmını belirli zamanlarda Müslüman olan ihtiyaç sahibine karşılıksız vermek demektir. Zekatın veri...
Hacca Gitmek
Hacca Gitmek
Hacca Gitmek, İslam'ın şartlarından bir tanesidir. İslam'ın şartları içerisinde beşinci olandır. Her durumu iyi olan Müslümanın Hacca gitmesi gerekmektedir. Fakat Hacca gitmenin de bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartları yerine getiren her birey yaş...
İslamın Şartları Hacca Gitmek
İslamın Şartları Hacca Gitmek
İslam şeriatında belirtildiği gibi özel bir zamanda Allah'a özel bir ibadeti yapmak kasdıyla Mekke'de bulunmaktır. Allah-u Teâla güç yetirebilene ömründe bir kere bu ibâdeti yapmasını farz kılmıştır. Hacda dünyanın her yerinden gelen Müslümanlar yery...
İslamın Şartları Oruç Tutmak
İslamın Şartları Oruç Tutmak
Hicri ayların dokuzuncusu olan Ramazan ayında bütün Müslümanların fecrin başlamasından ki bu sabah namazından güneş batıncaya akşam namazına kadar yemeyi, içmeyi ve şehevi arzuları terk ederek oruç tutmalarıdır. Oruç, yalnız aç ve susuz kalmak değild...
İslamın Şartları Zekat Vermek
İslamın Şartları Zekat Vermek
İslam'da, zekât, üzerine farz (maddi durumu iyi olan) olan herkesin, her sene fakir veya muhtaçlardan onu almak durumunda olan insanlara veya zekat toplayıcısı memurlara verilmesi gereken sadakadır. Zekat fakirlere farz değildir yani fakirler zekat v...
İslamın Şartları Namaz Kılmak
İslamın Şartları Namaz Kılmak
Geleneksel Sünni islam anlayışında gece ve gündüz bir günlük süre içinde beş vakit namaz kılınır. İslam dininde, Allah'ın, verdiği nimetlere şükretmiş olmaları ve kulları üzerindeki hakkını yerine getirmeleri, bu esnada kulun Rabbi ile arasında bir b...
İslamın Şartları Şahadet Etmek
İslamın Şartları Şahadet Etmek
Allah'ın birliğine ve ona şirk koşmamak. Allah'ın gönderdiği peygamberler ilk peygamber Adem peygamber son peygamber Muhammed'i Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmektir.Allah'ın varlığına, birliğine ve Muhammet'in Allah'ın kulu ve elçisi old...
İslamın Şartları
İslamın Şartları
İslamın şartları beş adet ibadeti yapmayı Müslümanlara emreder. Her Müslümanın bu ibadetleri bilmesi ve uygulaması gerekir.İslamın şartları nelerdir?Kelime-i Şehadet getirmek: Allah'ın birliğine inanmak, şirk koşmamak ve peygamberlerin onun elçisi ol...

 

Şahadet Getirmek
Namaz Kılmak
Oruç Tutmak
Zekat Vermek
Hacca Gitmek
İslamın Şartları Hacca Gitmek
İslamın Şartları Oruç Tutmak
İslamın Şartları Zekat Vermek
İslamın Şartları Namaz Kılmak
İslamın Şartları Şahadet Etmek
İslamın Şartları
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İslamın Şartları Hacca Gitmek
İslamın Şartları Oruç Tutmak
İslamın Şartları Zekat Vermek
İslamın Şartları Namaz Kılmak
İslamın Şartları Şahadet Etmek
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019